/ / Zloženie "Čo je súcit a milosrdenstvo"

Zloženie "Čo je súcit a milosrdenstvo"

V modernej spoločnosti také pojmyako súcit, milosrdenstvo, súcit prakticky stratili svoj význam a ich použitie ľuďmi v každodennom živote. Esej "Čo je súcit?" Je zahrnutá takmer v každom školskom učebnom pláne. U detí učitelia chcú nájsť zrná týchto komplexných, ale jasných a potrebných pocitov vo svete.

Filozofia súcitu

Čo je súcit a súcit? Prečo sú tieto koncepty tak nevyhnutné v ľudskom svete? Ide o to, že každá osoba závisí od ľudí okolo seba. Buď priateľ, brat alebo cudzinec, kráčajúci po tej istej ceste s ním. Dlho sa ukázalo, že človek bez spoločnosti nemôže žiť. Nemá tolerovať izoláciu, ako keby netešila predstava. Prečo to je? Zdanlivo dokonalý život v nejakej ukradnuté mieste, kde nie je tam žiadny hluk, žiadne otravné susedov, nie je nič.

Čo je súcit?
Čo je súcit? Definícia môže byť vyjadrená situáciou: osobná osoba napríklad rozbije svoju ruku. A okolo nikoho. Nikto nepomôže a on sám nie je schopný poskytnúť si prvú zdravotnú pomôcku alebo urobiť potrebné opatrenia na uzdravenie rúk. V okrese nie je žiadna osoba, ktorá prejaví milosť a rozširuje pomocnú ruku. Na základe vyššie uvedeného príkladu môžeme povedať, že každý z nás závisí od druhého. Sme jediný systém, ktorý z neho vypadá, je to obrovské zlyhanie, aj keď si ho nevšimneme.

Keď dieťa píše esej "Milosrdenstvo asúcit ", určite sa rozhodne najprv zmieniť o vzájomnej pomoci ľudí. Od najstaršieho detstva vieme, že je nemožné žiť bez rodičov a bez lekárov je nemožné zotaviť sa. Ide o jednoduchú filozofiu nedotknuteľnosti systému ľudskej spoločnosti, ktorá sa bohužiaľ v dnešnej dobe mení nie k lepšiemu s veľkou rýchlosťou. A zničili sme to sami.

čo je súcit

Čo sa deje?

Písanie "Čo je súcit?»Nevylučuje termín" misantropia ", pretože práve kvôli tomuto fenoménu nezostáva súcit s ľuďmi. Každý človek považuje za svoju povinnosť zatvoriť sa od ostatných a nevenovať pozornosť tomu, čo sa okolo neho deje. Propagácia tohto javu sa aktívne uskutočňuje na internete. Ľudia, ktorí si to nevšimli, sa stávajú neprípustnými a nenápadnými a berú ich za bežné správanie.

Milosrdenstvo a súcit v staroveku

Starí historici povedali, že PytagorasKúpil som ryby miestnych rybárov a hodil ich späť do mora. Ľudia sa naňho zasmiali, ale tvrdil, že tým, že zachránil ryby pred sieťami, zachránil tak ľudí z otroctva. V skutočnosti sú všetky živé bytosti spojené silnými vláknami kauzality: každá z našich akcií, ako rozkvitajúca ozvena, preteká priestorom vesmíru a spôsobuje tieto alebo iné dôsledky.

čo je lítosť a súcit

Čo je v našej spoločnosti lítosť a súcit?

"Škoda je naša vzácna vec," napísal Fyodor.Michailovič Dostojevskij. Koniec koncov, ak ľudia už neľutujú za slabých a potrebujú pomoc, svet okolo nás bude jednoducho vyrastať, stane sa zničený, bude zničený a neúspešný. Pomoc, pohodlie, podpora - a svet sa stane trochu lepším.

Ale bohužiaľ teraz ľutujem asúcit neznamená nič pre mnohých. Človek je taký sebecký, sebestredný, to ľútosť je mimo jeho pochopenie. Takýto človek bude ticho pozorovať utrpenie inej osoby, neposkytne pomoc, prejde. "Nie so mnou, dobre", "Moja chatka je na okraji" - to sú jeho životné motto.

čo je sympatie a súcit

Z duchovného hľadiska je naša spoločnosť prehnitá. Nevieme, ako sympatizovať, starať sa o blízkych, neviem ako odpustiť. Druhý smútok nie je naším podnikaním.

Obetujte sa naozaj kvôli ostatnýmnie všetci sú pripravení. Iba skutočne milý a milosrdný človek môže prejaviť lítosť a požičiavať pomocnú ruku. Láska k blížnemu a milosrdenstvo sú hlavnými problémami, ktoré ovplyvňujú mnohých slávnych spisovateľov vo svojich dielach.

Súcit v literatúre

Esej "Čo je súcit?" Žiaci, ktorí píšu v literárnych triedach, by mali obsahovať príklady príbehov, románov, v ktorých je opísaná.

Takže v príbehu Andreeva "Kusaka" predstavuje dveprotiľahlé začiatky. Prvým z nich sú ľudia, ktorí porazili nejakého túlavého psa, hodili k nemu kamene, zasmiali sa a vyhnali sa do šialenstva. Kusaka sa teraz bojí ľudí, u ktorých nie je ani kvapka ľútosti. Druhá je rodina, ktorá chránila páchateľa. Ľudia dokázali vidieť srdce láskyplného za tvárou a dať zvieratám nádej, že nie všetci ľudia stratili lásku. "Kusaku" môže byť použitý ako základ pre napísanie dobrého eseje. Milosrdenstvo a súcit s ním sú odhalené v plnom rozsahu. V príbehu autor ukazuje, čo by sme mali byť. Táto rodina je pevnosťou ľudstva a láskavosti. Čo je súcit? Definícia leží za čiarami, ktoré opisujú čin ľudí štedrých psoch.

zloženie milosrdenstva a súcitu

Milosrdenstvo v literatúre

A. Vladimirov rozpráva príbeh svojho hrdinu. Pastier Nikolaj Savuškin mal chorú dcéru. Bola veľmi chorá už tretí rok a mala bolesť v tele. Kedysi, keď uvidel antilopu v stepi, Savuškin si uvedomil, že toto je jeho jediná šanca pomôcť jeho dcére, pretože si môžete urobiť spasiteľný liek z rohov antilopy. Savuškin so zbraňou sa rozhodne ísť do údolia pri hľadaní šelmy, ale lov ho nedosiahol žiadanú korisť, pretože Savuškin videl jej deti v blízkosti antilopy. Pastier nemohol strieľať, pretože pochopil, že pre antilopu toto mláďa je tak blízke a drahé ako jeho dcéra. Nemohol zabiť rodiča a nechať dieťa zahynúť v tomto krutom svete.

Milosrdenstvo je jedným z najdôležitejších sľubov.prežitie ľudstva ako druhu. Ale je to taký vysoký pocit, bohužiaľ, nie každý. Dobrotivosť duše, lítosť, súcit sa od detstva kladie na osobu, vrátane osobného príkladu rodičov. Tvorba týchto vlastností je ovplyvnená aj spoločnosťou, okolitými ľuďmi a priateľmi.

Čo je súcit? Písanie, ktoré bude založené na príbehu Andreeva alebo príbehu Vladimirov, pomôže nájsť odpoveď na túto otázku.

Čo mám robiť?

Je to legitímna otázka: "Čo robiť?". Keď sme stratili empatiu a súcit, nemôžeme existovať. Bývanie v samotnej spoločnosti nie je možné, pretože sme zameraní na pokojný život a nie na kruté prežitie.

Písanie "Čo je súcit?"Objavený v učebných osnovách nie je náhodný. Deti prinášajú hlavné vlastnosti: byť milé, milosrdné, pomáhať svojmu blížnemu, aby nebol lhostejný k tomu, čo sa deje. Vo svojom srdci kultivujú averziu k tvrdosti a osamelosti. Každá osoba od detstva by sa mala cítiť súčasťou veľkého mechanizmu, ktorý prestane pracovať, ak aspoň jedna časť zlyhá.

čo je definícia súcitu

záver

Čo je súcit? Písanie - úvaha o tejto téme by mala odhaliť hlboký význam najdôležitejšieho pocitu pre spisovateľa i čitateľa. Táto úvaha by mala pochádzať zo srdca na základe životného a čitateľského zážitku. Nemá zmysel mechanického prepisovania myšlienok iných ľudí. Takže sa nebudeme naučiť cítiť, sympatizovať, ľutovať. Pamätajte, že akonáhle ste ľahostajne prešli, nerobíme nič dobrého. Koneckonců, raz v ťažkej chvíli, aj oni nebudú prejavovať súcit.

Milosrdenstvo by malo byť vo všetkých. Nielen našim čtyřnohým priateľom, pretože sú bezbranní, ale aj ľuďom okolo nás. Bez milosrdenstva a súcitu sme odsúdení, aby sme sa stali dvoma nohami predátorských zvierat.

Čítajte viac: