/ Čo robí Rospotrebnadzor? Čo ak Rospotrebnadzor prišiel s šekom?

Čo robí Rospotrebnadzor? Čo ak Rospotrebnadzor prišiel s šekom?

Mnoho podnikov sa musí vyrovnaťFederálna služba pre dohľad nad ochranou spotrebiteľských práv a ľudské blaho. Alebo, ak je to jednoduchšie, Rospotrebnadzor. Orgán môže vydať príkaz, v poriadku. Podnikatelia však majú možnosť vyhnúť sa možným sankciám zo strany agentúry. Ako môže podnikateľ vybudovať kompetentnú stratégiu interakcie s Rospotrebnadzorom?

Právomoci Rospotrebnadzora

Aké sú právomoci tohto oddelenia? Čo robí Rospotrebnadzor? Tento orgán pracuje na základe nariadenia, ktoré podpísala vláda Ruskej federácie v roku 2004. Jeho právomoci sú dosť široké. Tu sú hlavné body:

 • Dohľad nad dodržiavaním právnych noriem patriacich do kategórie hygienických zariadení;
 • kontrola vykonávania normatívnych aktov zameraných na ochranu práv spotrebiteľov;
 • monitorovanie činností podnikateľov, ktorí sa zaoberajú predajom tovaru, ktorý vykonáva prácu alebo poskytuje služby na dodržiavanie zákonom stanovených pravidiel;
 • zavedenie kontroly karantény na hranici Ruskej federácie;
 • monitorovanie kvality a bezpečnosti výrobkov obstarávaných pre potreby štátu (napríklad múku, chlieb, cestoviny) a na účely ich umiestnenia do štátnej rezervy;
 • monitorovanie kvality múky, pečiva a cestovín dovezených do Ruskej federácie alebo vyvezených z krajiny.

Ďalším zdrojom právnych predpisov upravujúcich prácuagentúry - správny poriadok, ktorý odráža aspekty výkonu štátnej funkcie Rospotrebnadzor spojené s kontrolnej činnosti organizácií, podnikov a jednotlivcov na tému požiadavky na výkon hygienické predpisy a iných právnych predpisov týkajúcich sa oblasti ochrany spotrebiteľa, rovnako ako noriem obsiahnutých v zákonoch, regulácia predaja tovaru, vykonávanie práce a poskytovanie služieb. Tento dokument je obzvlášť zaujímavý v tom, že odráža základné algoritmy kontrol. Aktivity Rospotrebnadzor tiež regulované spolkového zákona "o ochrane práv právnických osôb a fyzické osoby podnikateľov", ktoré sú určené na pomoc podnikom realizovať ich legitímne práva v auditu štátnych a obecných orgánov kontroly a dozoru.

Kto môže skontrolovať Rospotrebnadzor

Aké podniky môžu byť vystavenéoverovanie oddelením? Podľa platných noriem zákona má spoločnosť Rospotrebnadzor právo požiadať o takmer akýkoľvek podnik, ktorý poskytuje služby jednotlivcom. Nezáleží na organizačnej a právnej forme podnikania. Overovanie Rospotrebnadzor môže ovplyvniť IP, malý LLC alebo veľký OJSC. Oblasti, ktoré môžu s najväčšou pravdepodobnosťou záujem agentúry:

 • maloobchod s tovarom určeným na osobné použitie;
 • sa zohľadňuje poskytovanie služieb (vrátane napríklad poskytovania pôžičiek, poistenia, ale bez obmedzenia na ne - všetkých služieb, ktoré znamenajú vznik spotrebiteľských vzťahov).

Čo kontroluje Rospotrebnadzor

Kontroly sa začínajú na základe rôznychkritériá. Plánovaná kontrola Rospotrebnadzora je vždy možná. Na druhej strane existuje možnosť, že návšteva inšpektorov oddelenia nebude predbežne inzerovaná. Druhá možnosť môže byť iniciovaná napríklad sťažnosťou od kupujúceho alebo klienta. Neskôr v článku preskúmame špecifické faktory, ktoré ovplyvňujú vznik príčiny zodpovedajúceho overenia.

Dôvody kontroly

Prvá možnosť, ktorú je možné skontrolovaťRospotrebnadzor: Organizácia je zaradená do zoznamu tých, ktorým agentúra plánuje návštevu podľa plánu. Príslušný dokument sa nachádza na internetovej stránke orgánu. Plánovaná návšteva inšpektorov Rospotrebnadzor je spravidla sprevádzaná predbežným zaslaním oznámenia na adresu kontrolovanej spoločnosti.

V súlade so zákonom,Rospotrebnadzor môže vykonávať pravidelné kontroly v intervaloch nie viac ako raz za tri roky. Súčasne je potrebné tento typ konania koordinovať s prokuratúrami. Informácie, ktoré takéto a takéto organizácie podliehajú overovaniu, ako sme už uviedli, by mali byť uverejnené na internetovej stránke agentúry. Alebo ako možnosť v médiách.

Ďalšia vec - neplánované kontroly. Ako sme už uviedli, jedným z dôvodov ich správania môže byť sťažnosť od kupujúceho obchodu alebo od zákazníka služby. Odvolanie občanov spravidla smeruje k územnej štruktúre rezortu - Rospotrebnadzor v Moskve alebo v Petrohrade. Sťažnosti zákazníkov však nie sú jedinými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť začatie overovania. Existujú aj iné dobré dôvody. Napríklad:

 • - obdobie, počas ktorého organizácia alebopodnikateľ musí dodržiavať pokyny vydané spoločnosťou Rospotrebnadzor o potrebe odstrániť porušenie požiadaviek, ktoré sú definované na úrovni príslušných právnych aktov;
 • ostatní sa obrátili na agentúruindividuálni podnikatelia, úradníci zo štruktúr štátnych alebo obecných orgánov a Rospotrebnadzor považovali za svoje zaobchádzanie relevantné ich kompetencii;
 • V podniku existoval precedens spojený s mimoriadnou situáciou prírodného alebo človekom vytvoreného charakteru, nebezpečného pre občanov.

Upozorňujeme, že samotné "príslušné právne akty"môže odrážať federálnu aj obecnú legislatívu. Ak je mesto, v ktorom je podnik, ktorý Rospotrebnadzor kontroluje, zaregistrovaný, je Petrohrad, potom v tomto prípade budú kontrolné a dozorné postupy zohľadňovať miestne právne predpisy severného hlavného mesta.

Rospotrebnadzor v Moskve

Mala by sa tiež rokovať o neplánovanej kontrole.s prokuratúrou sídla. Ak mesto, kde bude kontrolovať Rospotrebnadzor - St. Petersburg, že dohoda musí prebehnúť práve s trestno-právnych štruktúr na severe hlavného mesta. V prípade, že základňa sa stala naliehavá, že agentúra dostatočne informovať orgán presadzovania práva počas dní po neplánované inšpekcie.

Predmet overovania

Predpokladajme, že naša spoločnosť spôsobínávšteva (v rámci takéhoto postupu ako plánovaná kontrola) Rospotrebnadzor. Čo najčastejšie kontrolujú inšpektori? Pozornosť špecialistov môže prilákať pomerne širokú škálu objektov - priestor miestnosti, úroveň osvetlenia, umiestnenie v porovnaní s obytnými blokmi budovy (ak sa podnik nachádza v takomto prípade). Je možné, že inšpektori sa nebude páčiť skutočnosť, že niektoré vstupy do budovy sa nachádzajú v tesnej blízkosti súkromných bytov. Štúdia podnikov za porušovanie pravidiel je spravidla doplnená o štúdiu dokumentov, ktoré by mali byť na základe legislatívnych pokynov vlastnené spoločnosťou, a následné vydanie zákona.

Požadované dokumenty

Takže, na nose - šek, Rospotrebnadzor. Čo je zatiaľ kontrolované? Ako sme už povedali, zamestnanci uvedeného úradu sa môžu zaujímať o dokumenty. Aký druh? Závisí to od profilu organizácie. Dokumenty najčastejšie predstavujú rôzne druhy záverov vydaných sanitárno-epidemiologickými službami. Aj v niektorých prípadoch môže byť potrebné vydávať osvedčenia o zhode pre predaný tovar alebo vyrobené výrobky. Medzi dokumenty, ktoré agentúra bude v niektorých prípadoch vyžadovať, je aj dohoda so špecializovanou organizáciou zaoberajúcou sa vývozom tuhého odpadu (v praxi však takéto dohody podpisuje spravidla vlastník priestorov; kópia dokumentu).

Rospotrebnadzor Petrohrad

Inšpektori môžu tiež skontrolovať dátumy uplynutia platnosti.predané výrobky, spôsob, akým sú výrobky umiestnené vo vzťahu k iným, teplotný režim obsahu výrobkov a iné druhy noriem. Ak podnikateľ najal zamestnancov, Federálna služba pre dohľad nad ochranou spotrebiteľských práv a ľudských práv vás pravdepodobne požiada, aby ste preukázali hygienické knihy, ktoré im boli vydané (ak zákon vyžaduje, aby boli založené na pozícii obsadenej špecialistami) a informácie o lekárskej prehliadke. V mnohých prípadoch agentúra kontroluje aj kvalitu pracovného oblečenia pracovníkov.

Najdôležitejším dokumentom je výrobný program.ovládanie. Mala by obsahovať kľúčové ustanovenia odrážajúce pravidlá fungovania výrobných zdrojov. Napríklad spôsob regulácie úrovne osvetlenia v miestnosti, teplota v ňom, miera, do akej sa šaty špecialistov pravidelne umyjú. Odborníci sa domnievajú, že tento dokument je jedným z tých, ktoré Rospotrebnadzor najčastejšie požaduje. Plán auditu, ktorý vypracoval úrad, sa tak môže z veľkej časti obmedziť na monitorovanie prítomnosti podnikových programov kontroly výroby.

Ďalším dôležitým dokumentom je účtovný denník.dezinfekcia. Jeho osobitosť spočíva v tom, že podlieha predchádzajúcej registrácii samotnému inšpekčnému oddeleniu. To znamená, že spoločnosť by mala zabezpečiť vopred. Trest za jeho neprítomnosť je dosť pôsobivý - 20 tisíc rubľov.

tresty

Hlavná odpoveď oddelenia na porušovanie predpisovsanitárne a iné právne predpisy - pokuty. Súčasne s nimi sú uvedené pokyny, podľa ktorých podnik musí odstrániť porušenia. Pokuty Rospotrebnadzor môže dosiahnuť niekoľko stoviek tisíc rubľov. Princípy ich definície sú stanovené v správnom kódexe. Zároveň má organizácia alebo podnikateľ právo odvolať sa proti pokutám.

Stratégia reakcie

Čo skontroluje Rospotrebnadzor, zistili sme. Súčasne bude užitočné preskúmať algoritmus akcií v prípade, že oddelenie prichádza do našej spoločnosti s šekom. Čo je potrebné urobiť v čase návštevy inšpektora?

Úrad Rospotrebnadzor

Najprv by ste si mali prečítať obsahjeho úradné doklady (rovnako ako podobné dokumenty od ostatných zamestnancov - ak existuje niekoľko inšpektorov). Ak je všetko v poriadku, potom je rozumné požiadať o príkaz Rospotrebnadzor na vykonanie vhodného typu inšpekcie. Tento dokument by mal obsahovať množstvo povinných informácií. Ide o:

 • údaj o tom, ktorý územný úrad Rospotrebnadzor vykonáva inšpekciu;
 • Meno úradníkov, ktorí sú oprávnení na vykonanie inšpekcie;
 • Celé meno odborníkov a partnerských organizácií, ktoré sa podieľajú na práci inšpektorov Rospotrebnadzor;
 • názov podniku alebo úplný názov jednotlivého podnikateľa, vo vzťahu ku ktorému sa overenie začalo;
 • informácie o účele auditu, jeho úlohách, okamžitom predmete, ako aj načasovaní;
 • zoznam dôvodov na začatie inšpekcie s odkazom na právne akty;
 • zoznam povinných požiadaviek stanovených zákonom (vrátane komunálnych), ktorých plnenie organizáciou podlieha overovaniu;
 • informácie o činnostiach súvisiacich s monitorovaním plnenia úloh na dosiahnutie cieľov auditu - načasovanie a zoznam;
 • zoznam administratívnych predpisov týkajúcich sa inšpekčných postupov a typu opatrení;
 • zoznam dokumentov, ktoré musí mať organizácia alebo podnikateľ, aby sa dosiahli ciele overovania;
 • dátum začiatku kontroly a jej koniec

Inšpektori sú tiež povinní poskytnúť kópiu tejto objednávky vedúcemu organizácie. Na ňom má dať pečiatku príslušné územné oddelenie Rospotrebnadzor.

Nuansy kontrolujú

Ako sme už uviedli, inšpektori môžu kontrolovať pomerne širokú škálu prvkov výrobného procesu. Aké ďalšie pozoruhodné kroky môže urobiť oddelenie?

Ak sa na ich práce inšpektori v kurzeodborná spolupráca prilákala sanitárnych lekárov, v tomto prípade s najväčšou pravdepodobnosťou budú skontrolované samotné závery sanitárno-epidemiologických služieb a osvedčenia o zhode. Všetko závisí od profilu spoločnosti, ako aj od typu predaného tovaru. Najmä výrobky, ktoré je potrebné povinne certifikovať, sa odrážajú v zozname, ktorý je uvedený vo vládnej vyhláške č. 982 z 1. decembra 2009. Podľa niektorých odborníkov je jedným z najčastejších porušovaní, ktoré odhalili inšpektori Rospotrebnadzor, nedostatok relevantných dokumentov pre predaný tovar.

Odborníci z oddelenia môžu tiež skontrolovaťorganizácie pre dodržiavanie pravidiel SanPiN. Aj keď hovoríme o dokumentoch, Rospotrebnadzor môže požiadať o uzavretie zmlúv uzavretých medzi podnikom a organizáciou poskytujúcou dezinsekčné a deratizačné služby. Okrem toho odborníci na epidemiológiu spoločnosti Rospotrebnadzor môžu overiť, do akej miery sú ustanovenia príslušných dohôd v praxi implementované. Vidíte napríklad, či v miestnosti nie sú hmyz alebo hlodavce.

Ak nie všetky akcie sú legitímne

Diskutovali sme, čo Rospotrebnadzor kontroluje,preskúmala nuance príslušných kontrolných a dozorných opatrení. Bude užitočné vedieť, aké kroky agentúra nemá právo vykonať. Patria medzi ne:

 • kontrola inšpektorov o súlade s požiadavkami, ktoré prideľujú iné oddelenia, ktoré nespadajú do ich kompetencií;
 • plánované inšpekcie, ak pracovníci organizácie alebo ich zástupcovia, ktorí sa majú zúčastniť na podujatí, nie sú v práci;
 • vyžadovať dokumenty, informácie, vzorky tovaru, ak nie sú uvedené v zozname tých, ktoré sú predmetom overovania;
 • stiahnuť dokumenty, ktoré nemožno pripísať predmetu kontrolných a dozorných opatrení;
 • žiadať vzorky tovaru alebo výrobkov, aby ich mohli preskúmať v poradí, v akom boli vykonané, bez toho, aby vydali riadne vypracovaný dokument o vhodnom odbere vzoriek;
 • odobrať vzorky tovaru presahujúce tie normy, ktoré sú stanovené v príslušných regulačných dokumentoch;
 • porušiť obchodné tajomstvo, zverejniť informácie, ktoré sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona, ak sú získané počas auditu (ak nie je v právnych predpisoch uvedené inak).

Skontrolujte Rospotrebnadzor

Čo Rospotrebnadzor kontroluje, ako aj čoobmedzenia jeho možných krokov, zistili sme. Najdôležitejším momentom je dokumentárna registrácia informácií o kontrolných a dozorných opatreniach vykonávaných oddelením. Organizácie a podnikatelia musia vytvoriť špeciálny lodný denník, zostavený pomocou firmvéru, číslovania, ako aj certifikované firemné pečate, v ktorom sa zaznamenávajú informácie, ktoré odrážajú činnosti inšpekčnej agentúry. Pokaždé, keď príde na územie Rospotrebnadzor, príslušné záznamy by mali byť uvedené v tomto časopise. Musia obsahovať tieto údaje:

 • názov dohliadateľa;
 • dátum, čas kontroly;
 • právny základ kontrolných a dozorných opatrení;
 • ciele, ciele overovania;
 • predmet udalosti, ktorú má oddelenie;
 • zoznam porušení;
 • informácie o protokoloch a nariadeniach vypracovaných inšpektormi.

Časopis by mal uvádzať aj meno, ako ajmiesto predstaviteľov Rospotrebnadzor, ktorí sa priamo zúčastnili kontroly. Musia podpísať informácie uvedené v danom dokumente.

Záverečné dokumenty

Po vykonaní inšpekcie Rospotrebnadzor sú špecialisti oddelenia povinní vypracovať akt príslušnej udalosti. Mal by odrážať výsledky kontrolných postupov.

Overenie Rospotrebnadzor, že kontrola

Zákon sa skladá z dvoch kópií. Mala by obsahovať nasledujúce informácie:

 • dátum, čas, adresa kompilácie;
 • názov štruktúry spoločnosti Rospotrebnadzor, ktorá vykonala inšpekciu;
 • dátum a číslo príkazu, v súlade s ktorým sa konalo kontrolné a dozorné opatrenie;
 • Celé meno a označenie pozícií odborníkov oddelenia, ktoré vykonali kontrolu;
 • názov kontrolovanej organizácie, meno správcu alebo jeho zástupcu, ktorý bol prítomný počas kontrolných a dozorných postupov (rovnako ako podobné informácie o jednotlivom podnikateľovi);
 • dátum, čas, trvanie, adresa inšpekcie;
 • informácie o výsledkoch kontrolných a dozorných opatrení, o porušeniach, ktoré boli schopní identifikovať odborníci Rospotrebnadzor (povaha nezrovnalostí s právnymi aktmi, osoby, ktoré ich spáchali atď.);
 • údaje odrážajúce skutočnosť, že sa zoznámila (alebo odmietla) aktuálnu správu o kontrole vedúceho spoločnosti (jeho zástupcu) alebo jednotlivého podnikateľa;
 • informácie o zaznamenávaní (o ktorých smehoreuvedené) záznamov o kontrolovanom a dozornom opatrení, ktoré sú v držbe, alebo nemožnosti zaznamenať príslušné informácie z dôvodu, že požadovaný dokument nebol k dispozícii organizácii alebo jednotlivému podnikateľovi;
 • podpisy špecialistov z Rospotrebnadzor, ktorí vykonali šek

Nezahŕňa zákon, ktorý je vydaný v dvochkópie môžu vyžadovať ďalšie dokumenty. Napríklad, ak odborníci oddelenia vykonali výber tovaru, preskúmali priestory a iné predmety súvisiace s predmetom inšpekcie, mali by sa vypracovať protokoly, závery, vysvetlenia, akty a iné druhy dokumentov súvisiacich s opatrením kontroly a dohľadu.

Kde sa nachádzajú kópie základného dokumentuakt? Jednu kópiu doručí vedúci organizácie (alebo podnikateľ), jeho zástupca. Druhý prejde do príslušného územného strediska Rospotrebnadzor na vstup do registrov. Je možná možnosť previesť prvú kópiu poštou listom s upozornením.

Ak existujú sťažnosti

Podniky majú právo odvolať sa na výsledky.skontrolujte Rospotrebnadzor. Ak existujú pochybnosti, musíte vyjadriť nespokojnosť čo najskôr. Keďže štandardné požiadavky úradu podliehajú okamžitému vykonaniu. Ak podnik nevylučuje predpisy, potom bude podnik v súlade s ustanoveniami administratívneho poriadku Ruskej federácie prenesený na administratívnu zodpovednosť. Ako sa sťažovať? Nesúhlas s výsledkami auditu by sa mal vydať vo forme sťažnosti. Môžete to okamžite poslať na súd alebo na vyššiu štruktúru oddelenia. Napríklad, ak bola inšpekcia vykonaná jedným z územných oddelení metropolitnej organizácie, sťažnosť by mohla byť zaslaná Moskovskému Rospotrebnadzor (Úrad úradu).

Rospotrebnadzor Center

Čo by mal dokument obsahovať? V sťažnosti by mali byť uvedené pravdepodobné chyby zamestnancov oddelenia procesnej povahy (napríklad ak neboli dodržané normy odrážajúce prítomnosť vedúceho alebo jeho zástupcu na pracovisku), nesprávne uplatňovanie príslušných právnych aktov atď.

Je potrebné poznamenať, že poradieOdvolania proti rôznym dokumentom, ktoré vypracoval CPS o overení, nie sú vždy rovnaké. Napríklad, ak je predmetom sťažnosti písomné rozkazy, potom postup pre jeho zváženie by mal byť v súlade s 25. Kapitolou Občianskeho súdneho poriadku. Ak agentúra vydala uznesenie, potom vstúpi do platnosti 30. článok správneho poriadku. Povaha sťažnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, zároveň neurčuje orgán, v ktorom bola podaná sťažnosť. To znamená, že ak je podľa podnikateľa nesprávne, akcie boli spáchané metropolitnými zamestnancami oddelenia, zasielame dokument Rospotrebnadzoru v Moskve do Úradu úradu.

Čítajte viac: