/ Návrat domácich spotrebičov: pravidlá. Práva spotrebiteľov

Návrat domácich spotrebičov: pravidlá. Práva spotrebiteľov

Dodávatelia domácich spotrebičov sa snažia rozšíriťsortiment, podpora optimálnych vlastností predanej výroby a tvorba atraktívnych cien pre koncového užívateľa. Nie vždy zákazníci sú spokojní s kvalitou prijatého tovaru. Je takmer nemožné úplne poistiť proti nákupu chybných výrobkov, ale v prípade odhalenia môže kupujúci dosiahnuť návratnosť. Aby ste to dosiahli, mali by ste sa oboznámiť s postupom vrátenia domácich spotrebičov, pravidlami a nuancami ochrany tohto práva.

návrat domácich spotrebičov

Všeobecné zásady vrátenia

Bez ohľadu na dôvody, pre ktoré bola prijatározhodnutie vrátiť zariadenie, kupujúci musí mať priamo zakúpený tovar, sprevádzať šeky a pas. Vrátenie domácich spotrebičov môže byť plne vybavené, s obalmi av pôvodnej podobe bez známok opravy a prevádzky. Je dôležité uložiť a skontrolovať vrátenie platby. Nemožno povedať, že bez nich sa postup stane nemožným, ale dostupnosť tohto dokumentu uľahčí potvrdenie samotnej skutočnosti nákupu. Pravidlá vrátenia domácich spotrebičov tiež umožňujú uzatvorenie zmluvy o návrate. Pri vykonávaní tejto operácie nemôžete robiť bez pasu v rukách kupujúceho.

Návrat neštandardného produktu

Väčšina prípadov návratu domácich spotrebičovsú motivované jeho neuspokojivou kvalitou. V takejto situácii je potrebné priložiť k vyššie uvedeným dokumentom žiadosť, v ktorej budú uvedené špecifické nároky na technický stav tovaru. Je však dôležité zvážiť dva body. Po prvé, existuje koncepcia komplexných domácich spotrebičov.

opravy domácich spotrebičov

Ak vezmeme do úvahy situáciu s kvalitatívnymtovar, potom sa táto definícia zníži takmer všetko zariadenie používané v domácnosti - od elektrickej holiace strojčeky až po klimatizačné zariadenie a chladničku. A v takomto prípade nebude návrat domácich spotrebičov možné, pretože zodpovedá spotrebiteľským vlastnostiam. V situácii s nekvalitnými výrobkami sa však zoznam mierne zmení. Napríklad, ak možno vrátiť počítačový hardvér ako technicky náročný, potom videokameru nemôže byť. Druhým aspektom je presne kvalifikácia kvalitatívneho a neštandardného výrobku. To stojí za to hovoriť oddelene.

Čo sa myslí ako chybný produkt?

Podľa článku 18 zákona o právach spotrebiteľov,kupujúci môže urobiť návrat, ak existujú nejaké chyby alebo nedostatky v domácich spotrebičoch. Môžu to byť aj malé technické chyby alebo poruchy. Ak existujú závažné nedostatky, môžete sa spoľahnúť na podmienky záruky, ktorá stanovuje plnenie určitých povinností v prípadoch s určitým manželstvom. Toto nemusí byť nutne vrátenie alebo náhrada. Často sa realizujúca spoločnosť zaväzuje opravovať domáce spotrebiče, v ktorých boli zistené chyby.

domáce spotrebiče návrat politiky

Ďalší spôsob ako kompenzovať manželstvo je značkovanie. Určité nedostatky v technike spôsobujú pokles jeho hodnoty. Okrem toho v čase predaja nemôže byť manželstvo identifikované maloobchodníkom, a preto sa devalvácia zavádza po tom, čo kupujúci požiadal o vrátenie.

Je možné vrátiť servisné zariadenie?

Pravidlá nezbavujú kupujúcich domácich spotrebičovmožnosť návratu, aj keď je plne funkčná a uskutočniteľná. To však vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok. Po prvé, objekt by nemal mať zjavné známky zneužívania. Výrobky musia byť obchodovateľné. Po druhé, môžete vrátiť domáce spotrebiče do 14 dní a nie neskôr. Ide o štandardný termín pre vrátenie tovaru, ktorého zdôvodnenie môže byť nesúlad s očakávaniami používateľa pre určité charakteristiky.

záruka na domáce spotrebiče
V tomto prípade môže dôjsť k nesprávnemu výpočturozmery, ako je napríklad chladnička alebo sporák. Ak hovoríme o klimatizácii, dôvodom návratu môže byť príliš pomalá rýchlosť zmeny teploty, ktorú je ťažké vypočítať pred priamym použitím.

Aké vybavenie sa nedá vrátiť?

Existuje skupina tovarov, na ktoré sa nevzťahujevrátil, ak nebolo zistené žiadne manželstvo. Zástupcovia tejto kategórie patria aj do komplexných domácich spotrebičov. Po prvé, toto obmedzenie návratnosti sa vzťahuje na stroje na rezanie a obrábanie dreva. Nie je to profesionálne, ale domáce zariadenie, ktoré má priemernú silu. V prípade elektronických zariadení, výpočtových a multifunkčných zariadení nie sú práva spotrebiteľa rovnako platné. Vracanie domácich spotrebičov v takýchto situáciách je možné len vtedy, keď sa zistí chyba, ktorej výskyt nesúvisí s činnosťami užívateľa.

Opravné záručné podmienky

Článok 20 zákona o právach spotrebiteľovže kupujúci v prípade ukončenia nadobudnutého zariadenia môže očakávať vykonanie opráv, ktoré nemôžu trvať dlhšie ako 45 dní. A aj po uplynutí záruky môže používateľ požadovať bezplatnú opravu. Ale kvôli tomu bude musieť preukázať, že chyba, ktorá spôsobila poruchu, vznikla pred zakúpením tovaru. Pokiaľ ide o podmienky platnosti tohto práva, sú stanovené technickou dokumentáciou - ide priamo o dobu prevádzky.

návrat domácich spotrebičov do 14 dní

Ak dokumentácia neurčuje takéto obdobie, potomv predvolenom nastavení bude 10 rokov. Okrem toho je v tomto období zahrnutá aj záruka na domáce spotrebiče. V čase opravy je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu podobný výrobok ako náhradu. Ak hovoríme o veľkokapacitnom zariadení, dodávka, nakladanie a vykladanie sú bezplatné. Náhrada tovaru za obdobie opravy sa však nevzťahuje na malé domáce spotrebiče, ktoré zahŕňajú elektrické holiace strojčeky, sušiče vlasov, elektrické varné kanvice atď.

Aký je čas na vrátenie domácich spotrebičov?

Ako je uvedené v pravidlách, vrátenie môže byťimplementovať do 15 dní. Počas tejto doby kupujúci môže odmietnuť kúpený vadný tovar alebo si ho môže vymeniť za rovnaký. Avšak po uplynutí tohto obdobia sú práva kupujúceho obmedzené len podmienkami záruky. Napríklad v tomto prípade bude možné opraviť domáce spotrebiče alebo ich nahradiť, ak sa chyba nedá opraviť. Okrem toho sa kupujúcim niekedy ponúknu aj trhové podmienky zodpovedajúce chybám.

záver

Práva spotrebiteľov sa pravidelne aktualizujúsú doplnené. Zákon sa upravuje tak, aby odrážal nové podmienky organizácie predaja, prevádzky a údržby domácich spotrebičov. Ale zákon tiež chráni práva distribútorov, ktorí predávajú tovar. Napriek tomu právo na návrat má veľa obmedzení a odtieňov, ktoré by sa mali zohľadniť ešte pred uskutočnením nákupu. Napríklad stav položky v čase predaja je relevantný.

spotrebiteľské práva vrátiť domáce spotrebiče

V prípade pôvodného nákupu s návratom odpisovaniadomáce spotrebiče nebudú možné, pretože zníženie nákladov na seba zahŕňa zohľadnenie vady. Na druhej strane, v rovnakej situácii, právo nahradiť alebo vrátiť kvalitný výrobok bude účinné, ak nezodpovedá jeho charakteristikám. Navyše vrátenie bude možné iba vtedy, ak predávajúci nemá podobný model, ale bude mať iný s vhodnými parametrami.

Čítajte viac: