/ Abstraktné myslenie - schopnosť vidieť v každodenných objektoch niečo viac

Abstraktné myslenie je schopnosť vidieť v každodenných predmetoch niečo viac

Pojem myslenia je veľmi hlboký a mnohostranný. Na prvý pohľad sa tento pojem môže použiť na predstavenie určitého duševného procesu alebo činnosti súvisiacej s analýzou alebo syntézou niečoho. Existuje však niekoľko spôsobov myslenia a každý z nich má svoje vlastné charakteristiky a charakteristiky. Takže schopnosť transformovať informácie o skutočných objektoch do znakov, potom vykonať určité manipulácie s týmito symbolmi a nakoniec uplatniť v praxi doteraz premyslené rozhodnutie nie je nič iné ako abstraktné myslenie. Inými slovami, je to schopnosť oddeliť vlastnosti objektu od samotného objektu. Napríklad, tento mentálny proces sa používa na vyriešenie problému pomocou kresby: človek číta text, prenáša hodnoty na papier, zvažuje riešenie, pozerá na obrázky a odpovedá na položenú otázku.

Rozvíja sa abstraktné mysleniedetstvo, znakom jeho formácie je schopnosť dieťaťa vidieť v objekte niektoré cudzie vlastnosti. Napríklad tvar lúpeží na ceste pripomína zviera, tvar stavebných prvkov - postavy, mraky - neuveriteľné rozprávkové postavy. Rozvoj tohto druhu duševnej činnosti prispieva k tvorbe tvorivých a intelektuálnych schopností dieťaťa. Takže prakticky všetci matematici, skladatelia, vedci, spisovatelia alebo režiséri to myslia.

Rovnako ako väčšina ľudských zručností,môže byť vyvinuté abstraktné myslenie. Treba poznamenať, že výučba špekulatívneho procesu sa často uskutočňuje formou hry, ktorá sa, samozrejme, delí aj deťom. Najmä môžete pozvať dieťa na hranie v združení: pomenovať alebo zobraziť predmet a požiadať ho, aby povedal, čo vyzerá. Tiež výborným spôsobom, ako rozvíjať tento druh myslenia, je tieňové divadlo, pretože tieň je skutočnou abstrakciou, ktorá dáva príležitosť fantasizovať a myslieť veľa.

Ľudia s dobre rozvinutým špekulatívnym myslením dokážu vidieť situáciu z rôznych hľadísk, premýšľať podrobnými a hlbokými závermi a úplne sa ponoriť do študovanej oblasti.

Avšak pre vysokú úroveň inteligencie,na zvládnutie a iné typy duševnej činnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že abstraktné myslenie rozvíja mentálnu (vnútornú) reč, ktorá môže byť veľmi hlboká. Ale najčastejšie v hlave sú samostatné frázy alebo len slová, ktoré uzatvárajú pomerne širokú definíciu. A na formovanie ústneho prejavu (externe) je potrebné vytvoriť jasné vety, logicky a gramaticky súvisiace. Takže je to schopnosť transformovať myšlienky na plný prejav nazvaný termín "slovné myslenie".

Bez nadbytočných vysvetlení je celkom jasné, že veľkýslovná zásoba, koherentný prejav a schopnosť prezentovať zaujímavé myšlienky sú povinné kritériá pre rozvinutú inteligenciu. Inými slovami, formovanie verbálneho myslenia je nepostrádateľným štádiom vývoja moderného človeka. Je potrebné zlepšiť externé prejavy od detstva, preto sa odporúča, aby dieťa recitilo príbeh čítaný alebo počutý, vyjadroval svoj názor na určitú situáciu, udalosti atď.

Ďalším dôležitým duševným procesom -matematické myslenie. Vzniká v procese štúdia kráľovnej vedy - matematiky, ako svedčí aj samotné meno. Matematický štýl myslenia prispieva k rozvoju lakonizmu (túžba nájsť najkratšiu cestu vedúcu k cieľu), štruktúrované a jasné činy a činy, starostlivosť, presnosť a presnosť.

Čítajte viac: