/ / Potenciál je v psychológii, čo je to? definícia

Potenciál je v psychológii, čo je to? definícia

Každý z nás počul toto slovo viac ako raz."Potenciál". Toto je pojem v psychológii, ktorý nie je definovaný jedným alebo dvoma. Okrem toho sa na túto tému venuje množstvo vedeckých prác a výskumov. Je to naozaj nejaký záujem, takže stojí za to hlbšie sa pozrieť na to.

potenciál je v psychológii

Výskum Ericha Fromma

Všeobecne sa uznáva, že potenciál je v psychológiischopnosť človeka znásobiť svoje vnútorné schopnosti, rozvíjať sa, byť produktívny, účinne komunikovať s ostatnými ľuďmi a okolitým svetom. Známy nemecký sociológ Erich Fromm venoval svoj život tejto kvalite, ako aj štúdiu rozvoja osobnosti.

Vedec veril, že každá osoba svojou vlastnou cestouje jedinečná. Uisťoval: je to realizácia nášho vnútorného potenciálu a rozvoj osobnosti, ktorý je hlavným cieľom každého z nás. Ak sa človek snaží prejaviť svoj "ja", nevenuje pozornosť prekážkam, vonkajším podnetom a pokušeniam, nachádza skutočnú pozitívnu slobodu a zbavuje sa protisociálnych ambícií. Čo to znamená? Pozitívna sloboda je najplnejšia realizácia jednotlivca vlastnými schopnosťami a paralelným vedením aktívneho spôsobu života.

rozvoj potenciálu individuálnej psychológie

Informácie o typoch činností

Potenciál je v psychológii témouobsahuje veľa dôležitých odtieňov. Je dôležité poznamenať, že vnútorná sila vnútri každej osoby je orientovaná na určité činnosti. V priebehu svojho života osobnosť uprednostňuje, identifikuje ciele pre seba a následne ich dosahuje.

Mnohí veria tomu istepotenciál môže byť plne odhalený. Zvyčajne sa to vyskytuje, keď človek prekoná ťažkosti, skúšky a prekážky života. Potláčaním vlastných obáv si človek uvedomí také schopnosti, ktoré nemohol ani podozrievať.

Potenciál je v psychológii rovnaký ako vfilozofie. Ale sociológia považuje tento pojem nielen za vnútornú silu a energiu jednotlivca. Potenciál sa považuje za súbor materiálnych a duchovných príležitostí, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu určitých cieľov.

psychológia rozvoja tvorivého potenciálu jednotlivca

Osobný potenciál

O tejto kvalite by som rád povedal viacpodrobne. Z vedeckého hľadiska sa nazýva takzvaná integrálna charakteristika úrovne osobnej zrelosti a javu sebaurčenia. Druhý znamená schopnosť osoby vykonávať svoju vlastnú voľbu.

Rakúsky psychológ Viktor Frankl to verilvýkonný osobný potenciál (LP) je určená vzťahom voľnému človeka k jeho telesnosti a potrebám. To znamená, že motívy a okolnosti to môže vládnuť len toľko, koľko chce to. Okrem toho táto kvalita odráža úspešné prekonanie daných okolností.

Charakteristika LP

Tiež sa predpokladá, že osobný potenciálzahŕňa aj schopnosti jednotlivca a systém neustáleho množenia zdrojov (silný, duševný, duševný atď.). Je to veľmi dôležitá kvalita. Pomáha jednotlivcovi vo všetkých adaptačných obdobiach v rôznych sférach, ovplyvňuje tvorbu profesionálnych zručností, sebarealizáciu, kariéru, rozvoj schopností.

Koncept LP úspešne odhaľuje myšlienkutransformácia osobnosti v meniacom sa svete. Osoba s výkonným LP sa nielenže dokáže prispôsobiť určitým podmienkam. Môže ich zmeniť tak, aby hrali do rúk a prispievali k dosiahnutiu cieľov. Schopnosť jednotlivca vykonávať koncipované, napriek všetkému, je najcennejšou kvalitou, ktorá pomáha nielen v profesionálnych aktivitách, ale aj v každodennom živote.

osobná potenciálna psychológia

Kreatívny aspekt

Nižšie bolo povedané trochu o takom koncepte osobného potenciálu. Psychológia navyše identifikuje iný typ tejto kvality - kreatívny (TA).

V každom z nás je začiatok, ktorý rodí vo vedomípredstavivosť, predstavivosť. Núti človeka, aby sa zlepšil, aby išiel dopredu. Psychológia vývoja tvorivého potenciálu jednotlivca dokazuje, že realizácia TP vedie k hyperaktivite mozgu, k prevládaniu nevedomia nad vedomím. Často kombinácia inteligencie a tvorivosti vytvára génius v osobe.

Jednotlivec s výkonným TP má spravidla jasnývyjadril iniciatívu, sebavedomie, schopnosť vykonať to, čo sa začalo až do konca, túžba neustále zlepšovať a učiť sa niečo nové. Títo ľudia sú neustále motivovať sami, osobne vytvoriť podmienky na dosiahnutie svojich cieľov, sledovanie kvality práce (v tom, čo sa zdá perfekcionizmus), a podrobne analyzuje problémy pred ich rozhodnutia, ak existuje. Všetky tieto vlastnosti charakterizujú osobu s TP len z najlepšej strany. Nie je prekvapením, že títo ľudia sa najlepšie prejavia v pracovnom živote.

potenciál jednotlivca v psychológii

tvorivosť

Ďalší aspekt si zaslúži pozornosť. Tvorivý potenciál psychológie vystupuje v samostatnej téme. Táto kvalita určuje schopnosť jednotlivca vykonávať tvorivú činnosť, vyjadrovať sa a presahovať štandardné vedomosti. "Creative" v tomto prípade zahŕňa behaviorálne, emocionálne a kognitívne aspekty.

Ak hovoríme o potenciálnych možnostiach jednotlivcapsychológia, stojí za zmienku, že CP je najcennejšou a praktickou kvalitou. Osoba s tvorivým potenciálom sa môže stať mimoriadnou nielen v akejkoľvek činnosti, ale aj v pocitoch, pocitoch a správaní. Takíto ľudia sú schopní meniť a ísť proti stereotypom. Sú rozdelené neštandardným myslením, schopnosťou formulovať originálne myšlienky a ignorovať obvyklé rámce a hranice. Majú rozmanité záujmy, učia sa s radosťou nové zručnosti a vedomosti. Takíto ľudia spôsobujú, že sa s nimi stretávajú a bližšie sa rozprávajú.

potenciál je v definícii psychológie

Pracovná oblasť

Je potrebné povedať pár slov o prácipotenciál. Toto je definícia v psychológii, ktorá je odvodená v samostatnej kategórii. Toto je meno všetkých vlastností charakterizujúcich pracovné schopnosti konkrétnej osoby.

Pracovný potenciál (TP) je vyjadrený v možnostijednotlivec udržiava normálne vzťahy v tíme a zúčastňuje sa na jeho aktivitách. Osoba s TP je schopná generovať a analyzovať pokročilé nápady a tiež disponuje potrebnými praktickými zručnosťami a teoretickými znalosťami na vykonávanie pracovných povinností. Vyznačuje sa dobrým zdravím, prítomnosťou morálnych zásad, aktivitou, vzdelaním, schopnosťou, schopnosťou usporiadať svoj čas, presnosť, disciplínu. Ľudia, ktorí môžu realizovať svoj pracovný potenciál, sú cennými pracovníkmi.

kreatívna potenciálna psychológia

šľachtenia sám seba

Rozvoj potenciálu individuálnych psychologických štúdií veľmi opatrným spôsobom. Rovnaká téma sa zaujíma o ľudí, ktorí chcú vykonávať svoju vnútornú silu a realizovať skryté príležitosti.

Ak chcete zlepšiť svoj potenciál,je potrebné vytvoriť silný motív pre seba. Stane sa aktívnou silou, ktorá pomôže prebudiť skryté príležitosti. Človek je schopný mnohých činov, ak sa stane posadnutým tým, čo silne želá.

Môžete inšpirovať úspech osoby, ktorá dosiahlapôsobivé úspechy v oblasti záujmu. Navyše stojí za to oboznámiť sa so svojou stratégiou, tipmi a pokúsiť sa pochopiť spôsob myslenia a potom aplikovať poznatky vo svojej vlastnej praxi.

Odporúča sa tiež rozdeliť cieľniekoľko etáp. Čím viac sú, tým lepšie. Budú kombinovať súčasný stav s požadovaným. Je to asi rovnaké ako dobytanie vrcholu. Prekonanie dennej určitej vzdialenosti, nakoniec bude možné dosiahnuť vrchol. Metóda je účinná, ale najdôležitejšou vecou je túžba. Človek, ktorý má na niečo hlad, je schopný takýchto skutkov, ktorých realizácia sám neočakával od seba.

Čítajte viac: