/ Intuícia je vnútorný pohľad

Intuícia je vnútorný pohľad

rozvíjať intuíciu

Koncept "intuície" je v našich silách pevne zakotvenýkaždodenný život, ale stáva sa obyčajným a všetkým známym slovom, má obrovské množstvo interpretácií. Ak sa pozriete do slovníka, bude známe, že pojem "intuícia" sa objavil v čase, keď Platón v starých Aténach objasnil jeho učenie žiakov. Ale etymológie slova nejakým spôsobom odhaľuje význam tkvejúcich v tom, a to dopadá že "šiesty zmysel", alebo ako sa tomu hovorí, intuícia - intuícia je z latinského slova "intuitio". Alebo "okamžite pochopiť", ak je začiatok slova prevzatý z latinského slovesa intueri. V dnešnom svete výklad pojmu "šiesty zmysel", je založená predovšetkým na koncepcii špecifickú funkciu ľudského mozgu, ktorý nemá žiadny vzťah k logickému a racionálnemu mysleniu. Mnoho filozofov píše, že intuícia je určitým spôsobom, ako poznať človeka svet, akýsi druh myslenia. Ich argumenty sú do značnej miery v súlade s uvedenou výkladu pojmu "intuícia" mysticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí tvrdia, že intuícia - to je jeden zo základných princípov sveta, ktorá je nevyhnutná a zásadné pre ľudskú existenciu.

intuícia je

Vedci vo svojich štúdiách to určilije to pravá hemisféra ľudského mozgu, ktorá je zodpovedná za vhľad, predstavivosť a nápadité myslenie. V moderných učebniciach nájdete nasledujúce výklad tohto pojmu: intuícia - to nie je na základe logickej analýzy vnímania pravdy, ktorý je založený na empatiu, fantáziu a ľudských skúseností. A v závislosti na tom, aké hemisféry jeho mozgu človeka sa vyvíja v detstve, je ovládaný buď intuitívne a logické myslenie, a v závislosti od týchto faktorov tvoril jeho vnímanie sveta.

Ľudia, ktorí vynikajú v práci mozgupravá hemisféra, pozerať sa na svet z umeleckého hľadiska, milujú fantazírovať a snívať. Ich svet je namaľovaný v jasných farbách živú predstavivosť, títo ľudia stávajú spisovatelia, umelci a skladatelia. Ale oni sú stratené vo svete čísel a niekedy nemôže vyrovnať s riešením ekonomických problémov, a je pre nich ťažké dodržiavať všetky pravidlá stanovené ak vôbec. Muži, ktorí dominovali ľavú hemisféru, racionálne myslieť, akýkoľvek zo svojich pocitov je podrobená kritickej analýzy a nevnímajú všetky odtiene ľudských vzťahov a jemnými prejavy na okolitú prírodu.

intuícia ako sa rozvíjať

Dosiahnuť harmóniu vo vnímaní životného prostrediamier a je normálne, že v ňom existuje, musí človek rozvinúť v sebe oba typy myslenia. Podľa Descartesu je intuícia vrodeným darom každého človeka a akýkoľvek človek, ak si to želaje, má príležitosť rozvíjať intuíciu. Preto existuje len niekoľko pravidiel, z ktorých najdôležitejšia je viera v seba a schopnosť počuť vaše vnútorné pocity. Osobitným typom myslenia je intuícia. Ako vytvoriť túto úžasnú možnosť ľudského mozgu? Existuje mnoho metód, ale všetci sa zvrhnú na jedno pravidlo - nie ignorovať vaše pocity, vašu náladu a vaše pocity.

Čítajte viac: