/ / Deň samosprávy v škole: zaujímavé nápady na konanie v Deň učiteľov

Deň samosprávy v škole: zaujímavé nápady na konanie v Deň učiteľa

Najdlhšie očakávaný deň života každého školáka- toto je deň samosprávy, keď učitelia dávajú svoje otroky študentom 10-11 ročníkov. Táto udalosť sa často koná buď v Deň učiteľa, alebo 8. marca, vzhľadom na to, že väčšina učiteľov sú stále ženy. Bez ohľadu na to, kto je učeník, absolvent alebo vynikajúci študent, v ten deň nájde svoj študijný predmet na sebarealizáciu.

deň samosprávy v školských zaujímavých nápadoch

Aby sme mohli mať v škole samosprávu, absolventi určite prerokujú zaujímavé myšlienky o organizácii tohto dňa s učiteľmi a školskou správou.

Nezabudnite, že aj keď ste na dovolenkefregata s názvom "Škola" riadia absolventi, učitelia si musia uchovávať uši otvorene. Koniec koncov, nikto nie je imúnny voči nepredvídaným situáciám a každý absolvent by mal vedieť, kam má pomôcť.

Príprava dňa samosprávy

Príprava na deň samosprávy zvyčajne klesána pleciach stredoškolákov. Záleží na nich, ako bude slávnostný deň samosprávy v škole. Zaujímavé nápady môžu ponúknuť všetci, ale iba tie najlepšie a originálne. Len úzka práca študentov stredných škôl sa môže stať sľubom úspešnej dovolenky.

deň samospráva v školách zaujímavé nápady foto

Keď pripravíte deň samosprávy v škole, nápady na držanie môžu byť:

 • Skrátené lekcie a zvýšené zmeny. Na týchto zmenách môžete zobraziť vopred pripravené umelecké čísla.
 • Usporiadajte ostatných učiteľov a pozvite ich, aby sa jeden deň opäť posadili na školské stoly.
 • V koncertnom programe venovanom Deň učiteľa uveďte čísla s účasťou učiteľov. Len si pamätajte, že by nemali byť urážliví.

Pri usporiadaní dovolenky každý potrebujeŠtudent strednej školy dáva svoju komisiu, za ktorú nesie všetku zodpovednosť. Pri komplexných úlohách je potrebné zaobchádzať s plnou vážnosťou, je možné, že pre ich riešenie bude potrebné pracovať so všetkými zamestnancami triedy. Medzi takéto činnosti patrí napríklad organizácia a konanie slávnostného koncertu.

Príprava lekcií pre Deň samosprávy

Nepochybne, držanie Deň samosprávy to nie jevylučuje vzdelávací proces. Lekcie by sa mali vykonávať v súlade s plánom stanoveným pre daný deň. Najčastejšie ich nie je viac ako štyri, pretože pre stredoškolského študenta je ťažké pripraviť si lekcie v celom rozsahu pracovnej činnosti nahradeného učiteľa.

deň samosprávy v školských nápadoch

Okrem toho, ak sa pedagóg zdvojnásobil v ten deň, lekcie z rozvrhu sa neodstránia a konajú sa v plánovanom poradí, len učitelia ich budú musieť naučiť.

Triedy vykonávané študentmi stredných škôl v deňsamospráva, by mala prechádzať podľa tematického plánovania učiteľa. Abstrakt tejto lekcie by mal byť pre každého učiteľa, ale v jeho kompilácii je nutne poskytovaná pomoc učiteľa.

V deň samosprávy v škole, zaujímavé myšlienkysprávanie tried by malo byť uvítané. Ak to skúmané témy dovoľujú, môžu to byť všetky druhy hodín, výučba, výučba ... Vo všeobecnosti je tu miesto pre najdôležitejšie nápady, na realizáciu ktorých učiteľ absolútne nemá dostatok času.

Lekcie pre deti

Nezabudnite, že je deň samosprávynielen dovolenka pre učiteľov a absolventov, je to dovolenka pre všetkých študentov školy. Preto je nevyhnutné, aby boli hodiny čo najzaujímavejšie a nechali v pamäti detí len pozitívne spomienky.

deň samospráva v školských nápadoch
V deň samosprávy v škole môžu byť myšlienky hodín IZO veľmi rôznorodé:

 • Vedenie kurzov na ulici, ak to poveternostné podmienky dovolia.
 • Môžete pozvať deti, aby kreslili učiteľov budúcnosti pomocou tých vzdelávacích materiálov (ceruzka, farba, atrament), ktoré sú plánované podľa tematického plánovania učiteľa.

deň samospráva v školských nápadoch ruský jazyk
Absolútne rozmanité môže byť v deňsamospráva v školských nápadoch. Ruská ako lekcia môže byť vykonaná aj mimo škatuľky, najlepšie je vybudovať ju v podobe intelektuálnej hry. Aký druh hry sa rozhodne pre každého. Najobľúbenejšie:

 • "Čo? Kde? Kedy?".
 • "Kto chce byť milionárom?".
 • "Chytrý a chytrý".
 • "Jeden proti všetkým".

Bez ohľadu na to, ako sa absolvent rozhodne vykonať lekciu, treba pamätať, že všade je potrebná starostlivá príprava.

Školská linka v deň samosprávy

Tradične v deň sviatočného rána prebieha slávnostná línia, na ktorej sú zastúpení novo vzdelaní učitelia a školská administratíva.

myšlienky na usporiadanie dňa samosprávy v škole pre učiteľov

Ak chcete, aby sa táto linka stala nezabudnuteľnou v deň samosprávy v škole, môže riaditeľ ponúknuť zaujímavé nápady vo forme komiksovej vyhlášky, kde je možné napísať nasledujúce ustanovenia:

 • Dočasné zrušenie sankcií za oneskorenie.
 • Je povolené prehrávať telefóny v tichom režime.
 • Dĺžka hodín 20 minút, zvyšok času všetci, ktorí nechcú študovať práce v prospech školy.

Môžete tiež prehlásiť, že dnes riaditeľ bude počas dňa dostávať sťažnosti na učiteľov a školský psychológ bude pracovať s nimi na odstránenie príčin správania, ktoré nie sú pre študentov prijateľné.

Prehľady fotografií a videí

Ak to technické vybavenie školy dovolí, potompri zmene je možné pozvať školákov a učiteľov do zhromaždenia. Tu bude pomocou interaktívnej tabule a počítača prechádzať "Školské správy".

Aké ďalšie zaujímavé nápady v deň školskej samosprávy?

 • Fotografie z lekcií.
 • Video adresy študentov učiteľom.
 • Video blahoželáme k sviatku, ku ktorému je čas samosprávy načasovaný, od absolventov školy.

Samozrejme, tu je miesto, kde sa baviť fantázie, jediná vec je pripraviť sa na to vopred a starostlivo premyslieť každý typ činnosti.

Deň učiteľov - Deň samosprávy

Samozrejme, každá škola má svoj vlastný deňusporiadanie Deň samosprávy. Môžete zvážiť rôzne myšlienky na Deň samosprávy v škole. Na Deň učiteľov je najlepšou možnosťou, pretože okrem slávnostnej nálady sa deti pokúšajú sami v úlohe učiteľa. A ak chce niekto zmeniť svoje plány na prijatie do Pedagogického inštitútu, absolventi budú mať ešte čas na prácu v tejto otázke.

Nech žijú dobré tradície

Pokračovať každoročne v dobrej tradícii- Deň samosprávy v škole, zaujímavé nápady na zlepšenie dovolenky môžu byť zaznamenané na špeciálnom stánku. Nakoniec by sa na oslavách mali zúčastniť nielen učitelia a študenti stredných škôl, a okrem toho každá udalosť vyžaduje podrobnú diskusiu po svojom konaní.

Úspešný deň samosprávy!

Čítajte viac: