/ Pocity osoby

Pocity človeka

Človecké pocity hrajú veľkú úlohuformovanie jeho osobnosti. Sú neoddeliteľne spojené s emóciami. Tieto dva faktory boli prvými prejavmi ľudskej psychológie. Človek nemôže žiť bez emócií. Ich prejav sa vyskytuje vo forme strachu, radosti, hnevu alebo nežnosti. Emócie a pocity človeka sú spôsob adaptácie a reakcie na vplyv vonkajších faktorov.

Pocity sú emócie spojené s emóciami spôsobenými určitými faktormi. Existuje niekoľko typov takýchto prejavov.

Vyššie pocity človeka sú dôsledkomemócie, ktoré vznikajú v dôsledku cvičenia alebo nevykonávania duchovných potrieb. Nezahŕňa to nižšie pocity súvisiace s uspokojovaním fyzických potrieb potravín, tepla, vody, vzduchu atď.

Vyššie pocity sú naopak rozdelenéintelektuálne, morálne a estetické. Sú neoddeliteľne spojené s verejným životom a vyjadrujú postoj človeka k udalostiam, ktoré sa okolo nich vyskytujú. Vyššie pocity človeka sú determinované vzdelávaním a prevládajúcim pohľadom na svet.

Mravné pocity zahŕňajú pocitkolektivizmus, povinnosť a zodpovednosť. Pocit povinnosti je položený v mysli človeka počas formovania osobnosti. Odlišuje sa od jednoduchých vedomostí o povinnostiach, ktoré vyplývajú z prítomnosti emócií a skúseností.

Ak vykonanie určitých akcií prinášapotešenie, potom človek zažíva radosť. Chápanie akcií a ich hodnotenie sú spojené so skúsenosťami takého pocitu ako svedomia. Spokojnosť z riadne vykonávaných činností spôsobuje stav pokojného svedomia.

Duševná aktivita spôsobuje intelektuálne pocity. Sú spojené s procesom myslenia a kognitívnej práce. Takéto pocity zahŕňajú pochybnosti, prekvapenie, spokojnosť a dôveru.

V priebehu svojej činnosti sa človek naučínové, neznáme fakty. Prvý pocit, že zažíva, je prekvapením. Tento faktor je podnetom pre nové poznatky. V procese štúdia existuje pocit pochybností, ak niektoré aspekty nezodpovedajú existujúcim nápadom. To podporuje overenie a revíziu údajov. V dôsledku toho existuje pocit dôvery vo svoje presvedčenie. No, výsledkom vykonanej práce je spokojnosť. Preto je dôležité poznamenať, že všetky tieto emocionálne prejavy sú navzájom spojené a tvoria určitú sekvenciu.

Estetika a pochopenie krásy je dôležitéstranou osobného psychologického vývoja. Estetické cítenie človeka sú výsledkom štúdie a rozjímanie umeleckých diel, architektúry, a pokroky v technológii. Silné vyjadrenie týchto pocitov tým, že príde do kontaktu s prírodou.

Nie je možné presne odpovedať na otázku, koľkopocity u ľudí. Závisí od morálneho vzdelávania všetkých. U niektorých ľudí nie je prejav pocitov a emócií taký zrejmý. Hlavné osobnosti sú pri prejave svojich emočných vlastností stabilné. Emocionálne nestabilní ľudia často nemajú trvalé presvedčenie a zásady. Ľudia nie sú rovnakí vo svojich psychologických prejavoch.

Rozlišujte a znižujte pocity, ktoré sú tiež vlastné ľuďom. Je to závisť, chamtivosť, sebectvo atď. Pocit lhostejnosti k prejavom vonkajšieho sveta nie je ani najlepším emocionálnym prejavom.

Ľudia reagujú na situáciu inak. V niektorých výsledkoch činnosti vytvárajú túžbu po dokonalosti, zlepšujú ich kvality, to znamená, že sú ďalšími stimulmi. Iní spadajú do apatia, cítia sa zúfalo a zúfalo. Pocit a emócie človeka tvoria jeho charakter a spôsob správania v spoločnosti.

Čítajte viac: