/ Sympatický nervový systém a jeho funkcie

Sympatický nervový systém a jeho funkcie

Autonómny nervový systém, ktorý tiežvegetatívny, má niekoľko jednotiek alebo častí. Jedným z nich je sympatický nervový systém. Rozdelenie na oddelenia je založené na funkčných a morfologických znakoch. Ďalším poddruhom je parasympatický nervový systém.

V živote živého organizmu, nervového systémuTo vykonáva širokú škálu funkcií, vďaka ktorým je veľmi veľký význam robí. Sama o sebe, systém je zložitý a má niekoľko oddelení a poddruhov, z ktorých každý má na niektoré z funkcií. Najzaujímavejšie je, že prvýkrát niečo ako sympatického nervového systému sa objavil v roku 1732. Pôvodne termín bol používaný na opis celého autonómny nervový systém. Ale ako nahromadené vedomosti vedcov, oni si uvedomili, že tu leží oveľa rozsiahlejšie vrstvy, takže tento koncept začal sa odkazovať len na jeden poddruhov.

Ak vezmeme do úvahy konkrétne hodnoty, potomsa ukáže, že sympatický nervový systém má pre telo celkom zaujímavé funkcie - je zodpovedný za spotrebu zdrojov, ako aj za mobilizáciu síl v núdzových situáciách. Ak takáto potreba vznikne, sympatický systém zvyšuje výdavky na energiu tak, aby telo mohlo naďalej normálne fungovať a plniť svoje úlohy. Keď hovoríme o skrytých príležitostiach a zdrojoch, myslíme len to. O tom, ako to systém zvládne, bude závisieť stav organizmu.

To všetko je však dôraznételo, ak v tomto režime, to nemôže fungovať. Tu prichádza v parasympatického systému, ktorý má za úlohu zdrojov a ich reštaurovanie akumulácie, takže neskôr muž bol schopný plniť rovnaké úlohy, ale jeho funkcia nie sú nijako obmedzené. Sympatický a parasympatiku nervového systému zaistenie normálnej funkcie ľudského tela v rôznych podmienkach. Pracujú neoddeliteľne a neustále sa dopĺňajú.

Anatomické zariadenie

Sympatický nervový systém je reprezentovanýpomerne zložitá a rozvetvená štruktúra. Centrálna časť je umiestnená v mieche a periféria spája rôzne nervové uzly a konce v tele. V skutočnosti sú zakončenia sympatických nervov spojené do mnohých innervovaných tkanív do plexu.

Obvod systému tvorípaleta senzorických aferentných neurónov, na ktoré konkrétne spracováva odpad. Sú odstránené z miechy a žne hlavne v prespinal a paravertebrálne uzlov.

Funkcie sympatického systému

Ako už bolo uvedené, sympatický systémplne aktivované v stresových situáciách. V niektorých zdrojoch sa nazýva reaktívny sympatický nervový systém, pretože musí poskytnúť určitú reakciu tela na situáciu vytvorenú zvonku.

V tomto bode začína nadobličkaprodukoval adrenalín, ktorý je hlavnou látka, ktorá umožňuje ľuďom lepšie a reagovať na stresových situáciách rýchlejšie. Avšak, môže nastať podobná situácia v priebehu cvičenia, kedy v dôsledku uvoľňovania adrenalínu človek začne lepšie sa s ňou vyrovnať. vylučovanie adrenalínu zvyšuje činnosť sympatického systému, ktorý začína na "poskytovať" zdroje zvýšenej spotreby energie, pretože len adrenalín stimuluje rôzne orgány a zmysly, ale nie je v skutočnosti vlastný zdroj.

Vplyv na telo je dostatočne vysoký, pretožepotom človek pocíti únavu, slabosť atď., v závislosti na tom, ako dlho trvá adrenalínový účinok a ako dlho sympatický systém vynaložil prostriedky na podporu práce tela na rovnakej úrovni.

Čítajte viac: