/ Prevencia predchádza problémom. Základy, metódy, opatrenia a opatrenia na prevenciu

Prevencia je prevencia problémov. Základy, metódy, opatrenia a opatrenia na prevenciu

Moderný ruský je bohatý na rôzne slová, pojmy a pojmy. V tomto článku chcem hovoriť o tom, čo je prevencia: aké druhy existujú, aké opatrenia a metódy existujú.

O koncepte

prevencia je

Po prvé, samozrejme, je potrebné rozhodnúť onajdôležitejší koncept, ktorý sa použije v tomto článku. Prevencia je teda druhom komplexu rôznych druhov činností, ktorých cieľom je predchádzať problému alebo javu ešte predtým, než sa vyskytnú, alebo je to prevencia rôznych druhov rizikových faktorov týkajúcich sa toho istého problému.

O úrovniach

Takže sme zistili, že prevencia jesúbor opatrení zameraných na prekonanie problému, ktorý sa ešte nevyskytol, alebo je v plienkach. Avšak vzhľadom na túto tému stojí za zmienku, že existujú aj rôzne úrovne.

 1. Stav. V tomto prípade sú predpísané preventívne opatrenia na najvyšších úrovniach vlády, ide o niektoré legislatívne opatrenia zamerané na zlepšenie zdravia alebo blahobytu (podľa typu) obyvateľov krajiny.
 2. Verejné (alebo kolektívne) - nižšia úroveň. Preventívne opatrenia sú zamerané na určitú skupinu ľudí.
 3. Rodinná úroveň. Preventívne opatrenia proti členom tej istej rodiny.
 4. Individuálne alebo osobné. V tomto prípade sa prevencia vzťahuje na jednu osobu.

inštrukcia

základom prevencie

Je tiež potrebné spomenúť, že preventívne aktivity môžu byť vykonávané v rôznych smeroch. Existuje niekoľko z nich:

 1. Smer správania. Ako príklad: prevencia deviantného správania, kriminalita atď.
 2. Sanitárne a hygienické. Toto je oblasť hygieny, ako aj medicíny.
 3. Funkčné biologické (napríklad požiarna bezpečnosť).
 4. Terapeutický.

Podľa týchto štyroch smerov sa uskutočňujú rôzne preventívne opatrenia.

Typy prevencie

Takže, aké sú typy prevencie? Podľa jednej klasifikácie existujú dve:

 1. Osobné, to je individuálne, zamerané na jednu osobu.
 2. Verejnosť, keď sa uplatňujú preventívne opatrenia na skupinu ľudí, spoločnosť alebo všetkých obyvateľov jednej krajiny.

Ďalšie zoskupenie druhov preventívnych opatrení môže nastať v závislosti od oblasti ich činnosti.

 1. Lekárska profylaxia.
 2. Sociálna.
 3. Požiaru.
 4. Trestné, atď.

Takéto poddruhy môžu byť obrovské, mali by sa posudzovať samostatne a nie spoločne v jednom tandeme.

úlohy

metódy prevencie

Takže uvažujeme o základoch prevencie. Stojí za to venovať pozornosť úlohám, ktoré tento druh preventívnej práce kladie pred seba.

 1. Vedenie rôznych komplexov a preventívnych opatrení.
 2. Využite inovatívne formy v rôznych oblastiach na zlepšenie preventívnych opatrení.
 3. Vytvorenie porozumenia medzi ľuďmi o potrebe pravidelných preventívnych opatrení v konkrétnej problematike (či už ide o medicínu, hasičský priemysel alebo sociálnu sféru života).

zásady

Po pochopení, že prevencia je súborom preventívnych opatrení, stojí za to venovať pozornosť aj zásadám, ktoré sa používajú na vytváranie preventívnych programov na rôznych úrovniach.

 1. Zásada systému. Príprava programov prevencie založených na periodickej analýze problému.
 2. Princíp strategickej integrity. Jednotná stratégia pre preventívne aktivity v konkrétnej problematike.
 3. Princíp multidimenzionality. Kombinácia pri prevencii osobného aspektu, správania atď.
 4. Princíp situácie. Korešpondencia preventívnych opatrení so skutočnými požiadavkami.
 5. Zásada solidarity. Pomoc a pomoc pri vykonávaní prevencie medzi organizáciami rôznych úrovní.
 6. Princíp legitímnosti. Vychádza z prijatia preventívnych opatrení zo strany osôb, pre ktoré sú tieto metódy určené.
 7. Princíp maximálnej diferenciácie a multimodality. Používanie viacerých metód prevencie paralelne, ich vzájomná súvislosť, flexibilita atď.

prevencie

O lekárskej profylaxii

Treba povedať, že pravdepodobne najčastejšie na štátnej úrovni v našej krajine je lekárska prevencia. V tejto oblasti vedomostí existujú tri typy:

 1. Primárna prevencia. Ide o istý systém opatrení zameraný na identifikáciu príčin ochorenia a ich odstránenie. Hlavným účelom týchto metód je aktivácia síl tela, aby odolali účinkom negatívnych faktorov.
 2. Sekundárne. Ide už o súbor opatrení defenzívnej povahy: detekcia a prevencia relapsov, progresia patologického procesu atď.
 3. Terciárne. Je to prvok sekundárnej prevencie, ktorý nie vždy vystupuje ako samostatná položka. Môže ísť o rehabilitáciu pacientov so zdravotným postihnutím, ktorí stratili príležitosť na plné bývanie.

O zásadách

Pokiaľ ide o úrovne prevencie, majú tieto veľmi dôležité zásady:

 1. Kontinuita.
 2. Diferencovaný charakter.
 3. Hmotnosť.
 4. Zložitosť preventívnych opatrení.
 5. A samozrejme vedecké.

Je potrebné povedať, že činnosti lekárskejprevencia môžu byť rôzne, od postupov sanitačných (prevencia helminthy alebo otravy) pred očkovaním (prevenciu závažných ochorení, ktorým môže byť zabránené zavedením malého množstva vírusu v ľudskom tele vo vzťahu k telu, ktorý je urobil ochranný mechanizmus v prípade epidémií).

lekárska prevencia

Protipožiarna prevencia

Existuje aj koncepcia "požiarnej prevencie". Ide o komplex rôznych aktivít zameraných na prevenciu požiarnych situácií. Treba poznamenať, že tento typ preventívnych opatrení využíva nielen Ministerstvo mimoriadnych situácií, sú potrebné pri výstavbe všetkých typov budov (obytných a nebytových priestorov), pri plánovaní a budovaní mestských aj vidieckych oblastí. Protipožiarne opatrenia môžu byť nasledovné:

 1. Nielen kontrola, ale aj vývoj a implementácia pravidiel protipožiarnej bezpečnosti.
 2. Údržba plánovania a projektovania zariadení so zohľadnením ich nebezpečenstva požiaru.
 3. Udržujte správne a zlepšujte opatrenia protipožiarneho systému.
 4. Pravidelná prehliadka odborníkov rôznych firiem na dodržiavanie pravidiel protipožiarnej bezpečnosti a pripravenosti požiarnych systémov na rýchlu reakciu.
 5. Propaganda požiaru a technických vedomostí medzi ľuďmi v podnikoch, školách atď.

sociálnej prevencie

O sociálnej prevencii

Stojí za to spomenúť, že existuje ajjeden typ je sociálna prevencia. Ide o systém opatrení zameraných na prevenciu, obmedzovanie alebo odstraňovanie konkrétnych negatívnych javov v spoločnosti. Existujú špeciálne opatrenia tohto typu preventívnych opatrení. Sú rozdelené na:

 • všeobecné (určené pre veľký počet ľudí: zlepšenie pracovných podmienok, predchádzanie deviantnému správaniu medzi dospievajúcimi atď.);
 • Špeciálne (tieto opatrenia sú zamerané na špeciálnu skupinu ľudí, ktorí sú rizikovou skupinou v tejto problematike, napríklad ťažké adolescenti v prevencii trestných činov);
 • individuálne opatrenia (práca je zameraná na jednotlivcov, ktorí sú v rovnakej rizikovej skupine ako v predchádzajúcom odseku).

Súčasne sa používajú preventívne metódy na rôznych úrovniach: osobné, rodinné, sociálne, štátne.

prednosti

preventívne opatrenia

Osobitná pozornosť si zaslúži aj sociálnu prevenciu z hľadiska jej osobitných momentov. Prečo je to potrebné?

 1. V spoločnosti je obrovskýpočet rôznych stresových situácií. Ak nie sú povolené, hromadia sa a narastajú obrovský problém. Preventívne opatrenia sú v rudimentu schopné zabiť rozvíjajúcu sa "infekciu" a zachrániť spoločnosť od analýzy dôsledkov tohto stavu.
 2. Hlavným cieľom však nie je reagovaťvznikajúcim problémom, ale skôr jej prevenciou. To si vyžaduje hĺbkovú analýzu vzťahov s verejnosťou v určitom časovom období a podľa určitej situácie v krajine (kríza, stanné právo atď.).
 3. Metódy prevencie sú navrhnuté tak, aby ľudia naučili nové zručnosti, poskytovali špeciálne znalosti na dosiahnutie vlastných cieľov alebo ochranu zdravia.
 4. Preventívne služby sú vyzvané, aby našli najlepšie spôsoby, ako zabrániť problémom, ako aj vyriešiť ich.

Sociálna prevencia na štátnej úrovni

Preventívne opatrenia sú dôležitékaždej úrovni. Zvláštna pozornosť si však zaslúži štátnu sociálnu prevenciu, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych opatrení: ekonomických, sociálno-politických, sociokultúrnych, právnych. Aktivne používané opatrenia:

 1. Vysvetľujúce práce podľa tohto problému v podnikoch rôznych úrovní.
 2. Prevenčná kontrola (vedomosti, v prípade potreby - nástroje).
 3. Implementácia preventívnych zásahov a operácií.
 4. Sociálny patronát - podpora pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
 5. </ ol </ p>
Čítajte viac: