/ Efektívne zdroje marketingových informácií

Efektívne zdroje marketingových informácií

Veľkí aj malí výrobcovia tovarov a služiebpotrebujú vykonať marketingový výskum, aby úspešne propagovali svoj produkt pre spotrebiteľa. Na tento účel sú definované ciele a úlohy a určujú sa zdroje marketingových informácií, ktoré v tomto konkrétnom prípade poskytnú najlepšie výsledky. Zdroje existujú primárne (tj zhromažďované presne pre túto úlohu po prvýkrát) a sekundárne (už k dispozícii a zhromaždené na iné účely).

Medzi primárne zdroje marketingových informácií patria:

- Pozorovanie, ktoré je charakterizované cieľavedomosťou a plánovanosťou a je vykonávané priamo v oblasti predmetu výskumu.

- experiment, ktorý sa vyznačuje dopadom na skúmaný proces. Táto metóda zahŕňa vytvorenie dvoch skupín (normálne a experimentálne).

Skupiny vytvárajú rôzne podmienky a potom sa vykonáva komparatívna analýza výsledkov. Táto metóda môže poskytnúť čo najpresnejšie údaje.

- Vnútorné hlásenia, ktoré poskytujú informáciena činnosti spoločnosti, komoditné zásoby, produktovú prevádzku, objemy predaja, výnosy, náklady na reklamu. Tieto informácie pomáhajú analyzovať ziskovosť konkrétnych skupín tovaru, distribučných kanálov atď.

- Zdroje marketingových informácií - to jepozorovania vonkajšieho prostredia. Patria sem legislatívne projekty, zmeny v ekonomike krajiny, príjmy spotrebiteľov, konkurenčné tovary, zmeny výrobných technológií. To všetko môže zabrániť negatívnemu ovplyvňovaniu výrobného procesu zvonka.

Vedúci oddelení zhromažďujú externé informáciez rôznych zdrojov - to sú tlačené publikácie, diskusie s distribútormi, dodávateľmi a zákazníkmi, vedúcimi ďalšími divíziami podniku. Zdroje marketingových informácií v spoločnostiach, v ktorých má tento proces náležitý význam, sú pomerne významné. Lídri ho priťahujú predajcovia, ktorí sú uprostred udalostí a majú spoľahlivé informácie z prvej ruky. Distribútorom, veľkoobchodníkom a maloobchodníkom sa potom odporúča, aby spoločnosti zaslali dôležité informácie. Informácie sú zakúpené aj od dodávateľov tretích strán. Mnohé firmy majú špeciálne jednotky, ktoré zhromažďujú informácie.

Vždy existujú problémy s marketingomVýskum, ako sú nepredvídané alebo plánované zmeny, ktoré môžu niekedy v priebehu práce podnietiť spotrebitelia. Zákazník často nedokáže jednoznačne vymedziť svoje problémy, vie len, že objem predaja klesá, podiel na trhu je tiež dôležitý na zistenie toho, čo sa skutočne deje a aké opatrenia je potrebné prijať.

Komplex marketinguslužieb, vzhľadom na skutočnosť, že na trhu sa neustále objavujú nové zariadenia v tejto oblasti. Toto a poisťovne, domáce i zahraničné, to sú cestovné kancelárie, súkromné ​​kliniky, vzdelávacie inštitúcie atď. F Kotler napríklad ponúka takýto model pre toto odvetvie:

- spoločnosť - personál

- personál - spotrebiteľ

- Spoločnosť je spotrebiteľom.

Efektívny marketing v sektore služieb zahŕňas týmito tromi odkazmi. To znamená, že spoločnosť musí starať sa o personál, motivovať ju, aby slúžila zákazníkovi kvalitatívne. To zahŕňa tvorbu miezd, školenie, školenia, kariérny rast, poskytovanie preferenčných služieb pre používanie firemných produktov.

Toto je prvý odkaz. Druhým odkazom je kontrola kvality poskytovania služieb. Patrí sem úspešné umiestnenie, profesionalita zamestnancov, dizajn kancelárie atď.

Tretím odkazom je riešenie problémov s cenami, distribučnými kanálmi a komunikáciami, konkurencieschopnosťou.

Tak, komplex marketingových služiebtrochu odlišné od marketingu výroby. Úlohu zohráva aj skutočnosť, že spotrebiteľ vníma každého jednotlivého zástupcu spoločnosti ako samostatnú osobu. A ak v dôsledku dobrej práce, napríklad kaderníka, klient odporúča to svojim známym, to neznamená, že to platí pre celú spoločnosť. To znamená, že sem by mal byť zahrnutý aj vnútorný marketing, ktorý povedie k lepšej kvalite služieb a prilákaniu ďalších potenciálnych zákazníkov.

Čítajte viac: