/ Profesionálny hasič? To znamená - zvolení

Profesionálny hasič? To znamená - zvolení

V každej krajine je požiarna profesia obklopená romantickým svetom. Pravdepodobne na svete nie je chlapec, ktorý by v ranom detstve nemal snívať o tom, že sa stane bojovníkom.

profesionálny hasič
Ale vyrastajú, mladí muži začínajú zastupovaťnebezpečenstvá tejto práce a naozaj sa nechcú stať hasičom. Tí, ktorí venujú svoje životy záchrannému človeku, pripúšťajú, že ich priťahujú nielen povinnosti, ale aj romantická myšlienka profesie. Čo by mal človek vedieť, kto sa rozhodol nastúpiť na takú hrdinskú cestu?

Profesionálny hasič. Osobné vlastnosti

Ak chcete bojovať proti ohňu, zachrániť ľudí, riskovaťich životy v záujme cudzincov, cudzincov, nemôžete mať špecifické charakteristické znaky, fyzické vynikajúce údaje a zvláštne myslenie. Je to potrebné nielen pre úspešnú prácu, ale aj pre zachovanie vlastného života v extrémnej situácii. Profesionálny hasič zaväzuje:

  • Neustále byť v jemnej fyzickej forme. Aby sa to udržalo, v oddeleniach požiarov vykonávali pravidelné školenia a hasiči sami systematicky preberali určité normy.
    inšpektor požiarnej profesie
    Toto nie je rozmar. Výstroj hasiča odchádzajúci na výzvu váži viac ako 30 kg. Ale potrebuje schodnúť po schodoch, vytiahnuť ľudí, pracovať s hadicou.
  • Byť schopný urobiť okamžité rozhodnutia, maťschopnosť analyzovať, ostrú myseľ a odhodlanie. Akékoľvek pochybnosti, akákoľvek nejasnosť v extrémnej situácii môže viesť k smrti hasiča, jeho kolegov alebo ľudí postihnutých požiarom.
  • Má veľmi vysokú odolnosť proti stresu. Bohužiaľ, táto profesia znamená, že ľudia môžu zomrieť pred hasičom. Nemalo by mu to brániť v jasnom a presnom konaní, pri rýchlych, ale premyslených rozhodnutiach.
  • Mať rýchlu reakciu, byť statočný, odvážny, pripravený bojovať s požiarnym prvkom kedykoľvek.
  • Buďte schopní poskytnúť prvú pomoc.
  • Mať psychologický tréning, byť schopnýhovoriť s ľuďmi v stresových situáciách, dobre ovládať vlastné emócie. V určitom okamihu sa povolanie hasičov prirovnáva k práci psychologa: obete sa môžu správať nedostatočne.

Povolanie Požiarny inšpektor
hasičské práce

Ak je požiarnik hrdinskou prácou, hasičInšpektor - postavenie byrokracie, ale nie menej dôležité. Každý vie, že je jednoduchšie predchádzať problémom, ako bojovať proti jeho dôsledkom. Požiarny inšpektor je vyzvaný, aby urobil všetko pre to, aby chránil organizácie podriadené mu a ľuďom, ktorí v nich pracujú z ohňa. Od požiarnych inšpektorov záleží na tom, či ľudia v čase požiaru prežijú. Najhorším príkladom nedodržania priamych povinností inšpektorov je prípad klubu "Lame Horse". Profesijská profesia znamená schopnosť riskovať sa. Pozícia požiarneho inšpektora vyžaduje, aby ste poznali súbor pravidiel TUB, pokyny, príkazy, zákony a ďalšie dokumenty. Nevedomosť o nich, nezodpovedný postoj k ich povinnostiam, sklon k korupcii môžu spôsobiť strašné problémy. Je dnes hasič požiadať? Pracovné miesta sa nedajú ľahko nájsť, ale aby ste sa dostali do práce, musíte prejsť niekoľkými rozhovormi, testami. A nefunguje to pre každého. Iba elita môže povedať o sebe: "Moja profesia je hasič."

Čítajte viac: